Välkommen som kund hos MoreFlo

Välkommen till MoreFlo!

Vi är glada att ha dig som kund. Här anger du dina uppgifter så att du så snart som möjligt kan komma igång med din nya app.
 

Vilket alternativ passar för dig?

MoreFlo är både ett komplett kassasystem och endast kortbetalning. Vilket som passar dig beror på flera faktorer. Om du omfattas av Skatteverkets krav på kassaregister rekommenderar vi alternativ 1 där du får ett komplett och godkänt kassaregister. Endast kortbetalning passar bäst för dig som inte omfattas av kraven eller som redan har ett kassaregister.
 

Utrustning till kassan

Du kan beställa extra tillbehör, så som iPad, kvittoskrivare, kassalåda och mycket mer via vår webbshop.
 

Kortbetalning

För att ta betalt med kort krävs ett inlösenavtal. I samband med registrering nedan skapas en ansökan om ett inlösenavtal och det är därför vi ber om uppgifter på ägare och bankkontonummer. På vår webbsida kan du läsa mer om inlösenavtal.

Psst. Vi använder MailChimp för att hantera registreringen, men du skrivs bara upp på en lista för att skicka ut information om dina inloggningsuppgifter. Om du avprenumererar kommer du inte att få dina uppgifter.
* visar obligatoriska fält
Här anger du vilket alternativ du vill beställa.
Om företaget t.ex har två ägare som båda äger med än 25% skrivs deras namn, personnummer och ägarandel här. T.ex. Per Persson, 800101-1111, 70%, Anna Andersson, 830303-3333, 30%
Ange kontonummer där pengarna från kortbetalningen skall sättas in
Ange hur stort belopp du beräknar att dina kunder betalar med kort under ett år
Ange ungefär hur mycket en genomsnittlig korttransaktion kommer att vara på.
Du hittar våra Allmänna Villkor på www.moreflo.com